Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 20.09.2022r.