Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 19.06.2020r.