Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 15.06.2021 roku