Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 14.05.2019r.