Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 13.10.2020r.