Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo z dnia 11.09.2019r.