Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo w dniu 30.06. 2021r.