Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo w dniu 23.11.2021r.