Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo w dniu 13.09. 2021r.