Protokół z zebrania Rady Osiedla Kijewo w dniu 03.08. 2021r.