Protokół z zebrania

Nr aktu: 
32/18
Data posiedzenia: 
poniedziałek, 26 Marzec, 2018

Zebranie Rady Osiedla Kijewo

 

26.03.2018

 

Przewodniczący otworzył zebranie

Quorum 9 osób

Przewodniczący udzielił głosu  w sprawie  dzierżawy gruntu Panu xxxxxxx

Pan xxxxxxx  zabiera głos ws. dzierżawy gruntu, na którym prowadzi działalności gospodarczą. W związku z tym potrzebuje opinii Rady Osiedla Kijewo. Opisuje cała sytuacja związaną z gruntem.

Do zebrania dołączył radny W. Cimochowski

Pan xxxxxxx wnosi o pozytywne wydanie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Do zebrania dołączył Bartosz Bis

Przewodniczący odczytał porządek obrad

Porządek został przyjęty jednogłośne

Odczytanie protokołu z zebrania RO z 27.02.2018 odczytuje Zbigniew Frątczak

10 głosów za, 1 wstrzymujący, protokół został przyjęty.

Blok głosowań

Projekt uchwały 65/18  referuje Z. Frątczak

Radna E. Lamparska zadaje pytanie czy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę drogi/ łącznika miedzy ul. Rysią i Orlą.

Przewodniczący odpowiada, że nie ma przeciwskazań w planie zagospodarowania przestrzennego

Informuje również, że projekt na drogę już jest stworzony i jest w dalszym etapie zaplanowana kontynuacja.

Przewodniczący poinformował, że na spotkaniu u Pana Prezydenta M. Przepiery została również podana informacja, że kwestia Orlej będzie głosowana na najbliższej sesji Rady Miasta.

Odczytanie uchwały 65/18 przez przewodniczącego.

R. Smoliński zadaje pytanie o ulice Olszynki Grochowskiej oraz Kalenicką: co z tymi inwestycjami?

W. Tomczyk informuje, że kwestia ul. Olszynki Grochowskiej jest jeszcze niejasna w związku z planowaną trasą SST.

Głosowanie: 11 głosów za

Uchwała przyjęta.

 

Projekt uchwały 66/18 referuje Z. Frątczak

Z.F informuje, że sprawa rozpoczęła się od przyniesienia podpisów przez jednego z mieszkańców na dyżur RO , która optował za budową ekranów dźwiękowych wzdłuż ul. Zwierzynieckiej. Obecnie pojawił się problem, że ekrany będą całe zabudowane, nieprzejrzyste, co powoduje ograniczenie widoczności

Radna E. Lamparska zadaje pytanie jaki rodzaj ekranów jest planowany: odbijający czy wyciszający. Jest to ważne z punktu widzenia inwestycji . Radna zwraca uwagę, że muszą odbyć się konsultacje w tej sprawie. Zaznacza, że warto spotkać się z projektantem .

W.Cimochowski uważa, że w sprawie ekranów powinniśmy poznać temat dokładnie i wtedy podjąć właściwe decyzje , aby nie popełnić błędów w przyjmowaniu uchwały.

Radna E. Lamparska wnosi, aby kroki w tej sprawie były przemyślane. Oraz prosi, aby Ro otrzymała dokumenty inwestycji i spotkała się z projektantem. Prosi o wgląd do badań akustycznych.

 

W.Tomczyk  zajmie się umówieniem spotkania z inwestorem i z Radą Osiedla Kijewo.

 

Uchwała nr 66/18 . I zniesiona z porządku obrad

Zmiana numeracji uchwał

 

Projekt 66/18 ws. budowy przedszkola na terenie osiedla Kijewo. Referuje :Z.  Frątczak

 

Głosowanie:  za 11 głosów, przeciw 0, uchwała została przyjęta .

 

Projekt 67/18

W sprawie współpracy RO Kijewo z MOSRIR referuje Z. Frątczak

Boisko ma zostać uruchomione około kwietnia i maja takie są ustalenia po rozmowie z urzędnikami.

Nadzór na boiskiem wykonywać będzie RO Kijewo w imieniu osiedla. Boisko ma być ogólnodostępne.

 

B.Bis pyta co to znaczy , że RO będzie nadzorować boisko. Przewodniczący odpowiada, że będzie to nadzór w zakresie udostępniania boiska przez mieszkańców.

D. Matusiak: pyta czy umowa z MOSRIR będzie czasowo.

Z.F ,odpowiada  że tak

Fc Aquilla będzie gospodarzem boiska

 

E. Lamparska zaznacza, żeby w uchwale był zapis , że Aquila będzie gospodarzem boiska

Z Frątczak stwierdza, że RO podpisze umowę z Aquilą o współpracy przy boisku.

Przewodniczący informuje, że rusza przetarg na budowę świetlicy.

Przewodniczący odczytuje uchwałę  67/18

Propozycja zmiany zapisu uchwał wniesiona przez E. Lamparska paragraf 1 zmieniony o nowe brzemiennie Rada ROK  zobowiązuje się do współpracy z MOSRIR w Szczecinie w sprawie ustalenia zasad korzystania i organizacji zajęć sportowych, sportowo- rekreacyjnych oraz udostępnienia boiska mieszkańcom osiedla Kijewo.

 

Projekt uchwały 68/18 ws. wydania opinii dot.dzierżawy.

Za 11 radnych , przeciw 0, uchwała została podjęta

 

Zakończenie bloku głosowań

 

D. Matusiak zadaje pytanie co z parkingiem przy ul. Świstaczej , K. Romianowski odpowiada, że ze strony RO formalnie wszystko jest sfinalizowane  a podczas sesji M 27.03.2018 środki zostaną odblokowane dla spółek miejskich

 

Przyjęcia protokołów z dnia 23.11.2017 za 10 głosów, 1 wstrzymał

Protokół 25.01 za 9, wstrzymało się 2

 

R. Smoliński zadaje pytanie odnośnie murala.

Przewodniczący odpowiada, że nie ma teraz funduszy.

 

E. Lamparska  : prosi, aby w sprawie tych kwestii, które są poruszane na poprzednich zebraniach były  informacje o postępie spraw , które zgłaszają radni.

 

K.Duszyńska informuję, że na Sowiej w związku z budową uszkodzone są krawężniki, jest pełno błoto

 

K.Duszyńska pyta czyj to był pomysł z budową ul. Puszczykowej za domami

K.Romianowski odpowiada, że w planach jest połączenie z Kozią.

 

R.Smoliński prosi o wystosowanie pisma w sprawie chodnika między Niedźwiedzią a nowym blokami.

R. Smoliński pyta czy Rada Osiedla wykazała nasadzenia zgodnie z programem PLATAN.

W. Tomczyk informuje, że wskazano lokalizacje.

E. Lamparska prosi o informacje dla radnych o wizycie komisji programu PLATAN

B . Bis prosi o to, aby przewodniczący informował radnych o postępach prac  w radzie.

Z. Frątczak ogłosił, że w okresie 27.03.2018 i 2.04.2018 w związku ze świętami nie odbędą się dyżury.

 

Na tym protokół zakończono.