Protokół z zebrania

Nr aktu: 
29/18
Data posiedzenia: 
czwartek, 25 Styczeń, 2018

Posiedzenie Rady Osiedla 25.01.2018

 

Zbigniew Frątczak otworzył zebranie, powitał radnych oraz gościa – Czesława Dziembaja, który jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i Okolic "STOMIDO.

Pan Czesław Dziembaj przedstawił prezentację na temat Szlaku Cystersów. Poinformował o planowanym forum Cystersów w Marianowie w dniach 08.06.2018 – 10.06.2018 i proponował Radzie Osiedla wzięcie udziału w tym wydarzeniu. Mówił o możliwości zaangażowania Rady Osiedla w rozwój szlaku.

Po prezentacji Przewodniczący stwierdził quorum i odczytał porządek obrad, który został przyjęty. Katarzyna Duszyńska  poprosiła o przesłanie na maila protokół z zebrania poprzedniego.

W następnej kolejności poddano pod głosowanie Uchwałę nr 63/18 w sprawie wydania opinii dot. dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Sowiej 23, działka nr 73/1, obręb 4107. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwałę przyjęto.

W następnej kolejności poddano pod głosowanie Uchwałę nr 64/18 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwałę przyjęto.

Po zakończeniu głosowań radna Katarzyna Duszyńska zgłaszała dużą uciążliwość jaka jest związana z budową dróg na osiedlu. Mówiła, że mieszkańcy proszą o reakcję w Urzędzie Miasta i interwencję u wykonawcy w sprawie zniszczenia dróg sprzętem ciężkim: Rysia, Sowia, Puszczykowa i Wróbla i że wskazane jest spotkanie z wykonawcą inwestycji oraz przedstawicielami Urzędu Miasta zorganizowane w siedzibie Rady Osiedla.

Na tym posiedzenie zakończono.