Posiedzenie Rady Osiedla Kijewo

Posiedzenie Rady Osiedla Kijewo odbędzie się we wtorek, 11.09.2018 o godz.18:30 w siedzibie Rady przy ul. Orlej. 

Głównym tematem zebrania będzie organizacja festynu, który mamy zorganizować 23.09.2018.

Festyn organizujemy z okazji Europejskiego Tygodnia Sportu oraz 100- lecia odzyskania Niepodległości.