Posiedzenie Rady Osiedla Kijewo

Najbliższe posiedzenie Rady Osiedla Kijewo odbędzie się 05 czerwca o godz. 19:00 w siedzibie Rady przy ul. Orlej 12.