Posiedzenia Rady Osiedla Kijewo odbędzie się dnia 30.08.2019r o godz. 18:00 w siedzibie Rady osiedla Kijewo przy ulicy Orlej 12

Na posiedzeniu najważniejszą kwestia będzie złożenie wniosków do Komisji ds. Inicjatyw Społecznych w ramach programu,, Małych Dotacji"