Lepszy przepływ informacji na Osiedlu Kijewo

Przez okres wakacyjny Rada Osiedla cały czas pracowała , czego ekeftem są nowe tablice inforamcyjne. Jedna z nich mieści się przy skwerku na ulicy Paśnikowej, natomiast druga na ulicy Foczej obok sklepu spożywczego.  Tablice - to lepszy przepływ  informacji między Radą Osiedla a mieszkańcami. Będą tam zamieszczone informacje o bieżących poczynaniach naszej Rady.

Od września co wtorek zapraszamy mieszkańców na dyżury Rady Osiedla od godziny 18 w salce parafilanej przy ul. Orlej 12.