Harmonogram dyżurów Rady Osiedla Kijewo sierpień - grudzień 2019r.